Quy khách muốn đặt hàng xốp theo yêu cầu vui lòng gửi tiền thanh toán cho chúng tôi qua stk

Vietcombank: 
Số tài khoản : 0011004071784 – chủ tài khoản : Dương Công Nhật

Mở tại: Vietcombank sở giao dịch

Hoặc chuyển nhanh qua số thẻ: 9704 3668 06566 787 012

Vietinbank

Số tài khoản: 101000830791  – chủ tài khoản: Dương Công Nhật
Mở tại: VIETINBANK CN BAC NINH – PGD THANH KHUONG